E-mail

centas@centas.com.tr

Çevre Politikası


Centaş, yapmış olduğu çalışmaların çevre üzerindeki etkisini tespit eder ve olumsuz etkileri en aza indirecek her türlü önlemi alır.  
 
Çalışmalar için gerekli enerji ve doğal kaynakları en etkin şekilde kullanır; israfı önlemek için gerekli önlemleri alır.   
 
Yapmış olduğu çalışmalar sonucunda meydana gelen atıkları kontrol altında tutar; hava, su ve toprağın kirlenmesini önlemek için gerekli önlemleri alır. Yaptığı iş, sunduğu hizmetlerde çevre ile ilgili yürürlükteki yasal mevzuat şartlarını yerine getirir.   
 
Çevre ile ilgili tüm çalışmalarının, oluşturduğu politikalar doğrultusunda yapılmasını ve bunun sürekliliğini sağlar.     
 
Çalışanlarının, çevre bilincini geliştirmek amacıyla sürekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütür