E-mail

centas@centas.com.tr

Kalite Politikası


Yönetim kadrosu; hedeflere ulaşmak için özveri ile çalışan dinamik, açık görüşlü, çağdaş iş ilkelerini kavramış, takım olmanın gücüne inanmış kişilerden oluşur.  

Çalışanlarına kendilerini geliştirip yeni sorumluluklar almaları için fırsat tanır.  

Çalışanlarına kalite bilincini yaymak ve benimsetmek için sürekli eğitimler programlar.  

Genel performansın, organizasyonun daimi bir hedefi olarak sürekli iyileştirilmesini sağlar.  

Üstlendiği her işi yaparken, müşteri taleplerini ve yürürlükteki yasal mevzuat şartlarını karşılayan hizmeti düzenli bir şekilde sağlar.  

Müşterilerine her zaman aynı kalitede hizmet verdiğinin güvencesini verir ve müşteri memnuniyetini artırır.  

Yaptığı tüm işlerde İSG prensiplerini en önde tutar.  

İşlerin planlanması ve yapılması sırasında çevreye ve insan sağlığına zarar verecek etkileri en aza indirecek tüm önlemleri alır.